Matti Passin päätöspuhe Kotirintaman muistomerkin ”TUKIPILARIN” paljastusjuhlan kahvitilaisuudessa 30.11.2007

 

Arvoisa juhlayleisö.

 

Kotirintaman muistomerkin paljastustilaisuutemme alkaa päättyä. On kiitoksen aika.

Kuten jo kuulimme, kului muistomerkin pystyttämisen aloitteen tekemisestä tähän paljastustilaisuuteen aikaa lähes tasan vuosi. Se on loppujen lopuksi lyhyt aika. Yleensä muistomerkkien pystyttämistä viivästyttää rahoituksen järjestäminen. Meillä tarvittavan rahoituksen keräämiseen meni aikaa noin neljä kuukautta.

 

Vetres-toimikunnan puolesta haluan esittää mitä parhaimmat kiitokset kaikille niille yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille, jotka olette lahjoituksillanne mahdollistaneet tämän kotirintaman muistomerkin pystyttämisen. Tuntuu siltä, että tällaisen muistomerkin pystyttämiselle on laaja kannatus Vantaalla. Kiitos Teille tuestanne.

 

Kiitos myös muistomerkkitoimikunnalle intensiivisestä ja hyvästä työstä sekä Loimaan Kivi Oy:lle muistomerkin asiantuntevasta toteutuksesta. Kiitokset tämän paljastustilaisuuden ohjelmansuorittajille ja kaikille järjestelyissä mukana olleille.

 

Erikseen haluan vielä ottaa esiin neljä tahoa. Vielä eilen tässä luki kolme tahoa.

Ensinnäkin Arkkitehti Kalevi Karlssonin. Hän suunnitteli n 13 vuotta sitten veteraanipaaden ja nyt tämän Tukipilarin. Hän on antaumuksella osallistunut muistomerkkitoimikunnan työhön, uhraten runsaasti omaa aikaansa ilman korvausta. Hänen toimestaan meillä on nyt kahden muistomerkin muodostama kokonaisuus sotiemme sukupolven tekojen kunnioittamiseksi.

Vetres-toimikunta haluaa antaa Kalevi Karlssonille kiitoksena näistä muistomerkeistä pöytäviirinsä. Saanko pyytää sinua Kalevi vastaanottamaan tämän viirin.

 

Toiseksi haluan erikseen kiittää Vantaan seurakuntia. Heidän taloudellinen tukensa muistomerkkihankkeelle oli merkittävä. Kiitoksena tästä Vetres-toimikunta haluaa antaa myös Vantaan seurakunnille pöytäviirinsä. Pyydän johtaja Paavo Virtasta vastaanottamaan viirin.

 

Sitten muutos, jonka tein eilen illalla. Sain silloin sähköpostiviestin Alli Paasikiven Säätiön asiamieheltä pääkonsuli Kalervo Siikalalta. Hän ilmoitti, että Säätiön hallitus on päättänyt myöntää muistomerkkihankkeellemme perinneavustuksen. Tämän avustuksen turvin muistomerkkihankkeemme rahoitus on kokonaan varmistunut. Tästä kiitoksena Vetres-toimikunta haluaa antaa Alli Paasikiven Säätiölle pöytäviirinsä. Valitettavasti Pääkonsuli Kalervo Siikala ei ehtinyt tilaisuuteemme, joten toimitamme viirin perästäpäin.

 

Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, vaan päin vastoin kaikkein merkittävimpänä tukijanamme tässä hankkeessa on ollut Vantaan kaupunki, kuten jo kuulimmekin. Heti muistomerkkialoitteen tultua julki ja saatua hyväksynnän Vetresin hallituksessa, käsitteli myös Vantaan kaupungin johtoryhmä asiaa, ilmoittaen heti kannattavansa hanketta ja osoittavansa muistomerkille paikan veteraanipaaden läheisyydestä.

 

Vieraillessamme muistomerkkitoimikunnan puheenjohtajan Kyllikki Lindholmin kanssa kaupunginjohtajan luona ja vähän epäröidessämme tarvittavan rahoituksen ja pystytystöiden järjestymistä, kaupunginjohtaja rohkaisi meitä ja sanoi, että mehän pystytämme sen muistomerkin. Kaupunginjohtajan johdolla asiaa on hoidettu kaupungin organisaatiossa ja olemme saanet kaiken tuen mitä olemme tarvinneet.

 

Vetres-toimikunta kiittää kaupunginjohtaja Juhani Paajasta ja antaa hänelle muistoksi pöytäviirinsä. Saanko pyytää kaupunginjohtajaa vastaanottamaan viirin.

 

 

 

 

 

 

Arvoisa juhlayleisö

 

Tänään on siis Talvisodan syttymisen vuosipäivä. Valitsimme tämän päivän kotirintaman muistomerkin paljastuspäiväksi, sillä juuri tasan 68 vuotta sitten syntyi virallisesti niin taistelurintama kuin kotirintamakin. Kun silloin vihollinen hyökkäsi rajojemme yli maalla, merellä ja ilmassa, koko Suomen kansa yksimielisenä asettui puolustamaan maatamme. Syntyi ns. Talvisodan henki. Ei tuumaakaan periksi. Kotirintama seisoi yhteisessä rintamassa sotilaittemme kanssa ja antoi sotilaille niin henkistä kuin materiaalistakin tukea kestää ylivoimaisen vihollisen hyökkäykset.

 

Kuten nyt viimevuosien tutkimusten perusteella tiedämme, ei Generalissimus Stalin aikonut silloin  ainoastaan vallata maatamme ja alistaa kansamme, vaan hänen suunnitelmansa olivat paljon pahemmat. Suomen kansan kohtaloksi Stalin oli päättänyt osittaisen tuhoamisen, pääosiltaan pois kuljettamisen. Isiemme maa oli tarkoitus luovuttaa venäläisille.

 

Eivätkä nämä Stalinin Suomea koskevat tavoitteet talvisodan päättyessä mihinkään kadonneet. Ne olivat voimassa myös ns. välirauhan ja jatkosotamme aikana. Nämä Stalinin tavoitteet eivät onneksemme toteutuneet. Siitä pitivät huolen suomalaiset soturit, nykyiset sotiemme veteraanit, kotirintaman päättäväisellä tuella koko sotiemme ajan.

 

Me täällä Vantaalla voimme olla nyt ylpeitä siitä, että olemme tiettävästi ensimmäisinä tai ainakin ensimmäisten joukossa pystyttäneet muistomerkin sodanaikaiselle kotirintamalle. Uskoakseni tämä päivä tulee olemaan yksi niistä, jolloin Vetres-toimikunta käy Tukipilarin luona kiittämässä ja kunnioittamassa sodanaikaisen kotirintaman toimia itsenäisyytemme puolustamisessa. Toivon, että nyt paljastamallemme muistomerkille löytävät tiensä monet muutkin tahot, jotka kunnioittavat ja pitävät arvossa sitä työtä, mitä kotirintamalla tehtiin sotien aikana Suomen puolustusvalmiuden hyväksi.

 

Itsenäisyyspäivämme on kuuden päivän päästä. Silloin muistamme ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat taistelleet vapautemme puolesta. Emme viettäisi nyt itsenäisyytemme 90-vuotispäivää ellei sotiemme sukupolvi runsaat 60 vuotta sitten olisi taistellut itsenäisyytemme puolesta, miehet rintamalla sekä naiset, nuoret, lapset ja vanhukset kotirintamalla tukemassa ja mahdollistamassa rintamajoukkojen taistelut. Kiitos itsenäisyydestämme sotiemme veteraanit. Kiitos Kotirintama.

 

Kiitän Teitä kaikkia mukanaolosta juhlassamme ja toivotan Teille hyvää ja onnellista itsenäisyyspäivää ja itsenäisyytemme juhlavuoden loppua.

 

Juhlamme lopuksi Rytmihäiriö-yhtye esittää kappaleen ”Rakastan sinua elämä”, laulusolistinaan kotirintaman muistomerkkialoitteen tekijä Erkki Räikkönen.